Ventspils iela 5, Rēzekne

Ventspils iela 5, Rēzekne

2021.gada 19.jūnijā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 306 563,29 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 5, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Darbi tika uzsākti 15.07.2021. un tiks pabeigti 2022.gada jūnijā. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “ASKO AS”, būvkom.reģ.Nr.0030-R. Projekta…