Ventspils iela 5, Rēzekne
|

Ventspils iela 5, Rēzekne

2021.gada 19.jūnijā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 306 563,29 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 5, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Darbi tika pabeigti 2022.gada 8.septembrī. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “ASKO AS”, būvkom.reģ.Nr.0030-R. Projekta ietvaros tika veikti demontāžas…