Rūpnīcas iela 3a, Rēzekne

Rūpnīcas iela 3a, Rēzekne

2018.gada 6.jūlijā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 219 676,12 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 3a, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Darbi tika pabeigti 2019.gada augustā. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “Latgalija”, būvkom.reģ.Nr.2217-R. Projekta ietvaros tika veikti demontāžas darbi, bēniņu, 1.stāva pārsegumu no…

V.Seiles iela 41, Rēzeknē

V.Seiles iela 41, Rēzeknē

2013.gada 03. decembrī noslēdzās ERAF līdzfinansētais projekts „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTS DZĪVOJAMAI MĀJAI V.SEILES IELĀ 41, RĒZEKNĒ”. Projekta ietvaros tika veikta mājas bēniņu pārseguma konstrukciju siltināšana, fasādes un cokola siltināšana, daļēja logu un durvju nomaiņa, jumta renovācija un apkures un siltā ūdens piegādes cauruļu izolācijas atjaunošana. Kopējās projekta izmaksas 46895 LVL, ERAF līdzekļi 15600 LVL.

Atbrīvošanas aleja 149, Rēzekne

Atbrīvošanas aleja 149, Rēzekne

2012.gada 27. septembrī noslēdzās ERAF līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 149”. Projekta ietvaros tika veikta mājas bēniņu pārseguma konstrukciju siltināšana, fasādes un cokola siltināšana, daļēja logu un durvju nomaiņa un ventilācijas difuzoru iebūve ārsienās. Kopējās projekta izmaksas 46900 LVL, ERAF līdzekļi 19000 LVL.

Ventspils iela 5, Rēzekne
|

Ventspils iela 5, Rēzekne

2021.gada 19.jūnijā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 306 563,29 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 5, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Darbi tika pabeigti 2022.gada 8.septembrī. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “ASKO AS”, būvkom.reģ.Nr.0030-R. Projekta ietvaros tika veikti demontāžas…