Ventspils iela 5, Rēzekne

2021.gada 19.jūnijā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 306 563,29 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 5, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Darbi tika uzsākti 15.07.2021. un tiks pabeigti 2022.gada jūnijā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “ASKO AS”, būvkom.reģ.Nr.0030-R.

Projekta ietvaros tiks veikti demontāžas darbi, ārdurvju nomaiņa, koka konstrukciju logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpās, lodžiju daļēja aizstiklošana, pagraba pārseguma siltināšana, pagraba virszemes daļas sienu (cokola) siltināšana, fasādes gala sienu un garenisko sienu siltināšana, 5.stāva pārseguma siltināšana (jumta stāva grīda un 5.stāva pārsegums), 2.stāva grīdas siltināšana no apakšas ieejas mezglos, apkures un karstā ūdens sistēmas cauruļvadu siltināšana pagrabstāvā un jumta stāvā, apkures sistēma – termoregulācijas vārstu uzstādīšana, patērētās siltumenerģijas uzskaites sistēma, ventilācijas sistēma – kanālu tīrīšana, pieplūdes sistēma izbūve ēkas fasādēs.

Kopējās projekta izmaksas EUR 613 950,87, no tām attiecināmās izmaksas EUR 613 126,59 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība)

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 88,09 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 89,814 CO2 ekv.T./gadā