Rūpnīcas iela 3a, Rēzekne

2018.gada 6.jūlijā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 219 676,12 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 3a, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Darbi tika pabeigti 2019.gada augustā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “Latgalija”, būvkom.reģ.Nr.2217-R.

Projekta ietvaros tika veikti demontāžas darbi, bēniņu, 1.stāva pārsegumu no apakšas, pagraba griestu, fasādes, cokola siltināšana, logu, durvju, apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācijas un jumta seguma nomaiņa, ieejas lieveņa atjaunošana, bruģakmeņu aizsargapmales uzstādīšana, zibensaizsardzības ierīkošana, atvērumu aizpildījums un iekšējā apdare.

Kopējās projekta izmaksas EUR 441 504,61 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).

 Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 65,25 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 71,51 CO2 ekv.T./gadā
Dalies:

Similar Posts